1. Az Iroda héten hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. Aki még nem vette át a bérmálási emléklapot, a misék után megteheti. 3. Március 20-án szombaton fél 10-től 12 óráig a Napi Prédikáció facebook oldalunkon on-line lelkigyakorlatot tartunk, dr. Papp Tamás máriaremetei plébános vezetésével 4. A Jóistenbe vetett hittel és reménnyel közöljük, hogy Főegyházmegyénk egyik segédpüspöke, Snell György atya elhunyt. Foglaljuk imáinkba. 5. A bíboros főpásztor nyomatékkal kéri az össze járványügyi intézkedés betartását.
1. Az Iroda a héten hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. A bérmálási emléklapok a sekrestyében átvehetők. 3. A járvány miatt kérjük, hogy a padsoroknál csak minden másodikban foglaljunk helyet. 4. Szintén a járvány miatt idén kivételesen nincs közös-nyilvános keresztút. 5. Március 20-án / szombaton / a Napi Prédikáció facebook oldalunkon online lelkigyakorlatot tartunk, fél 10-től 12 óráig. A három 20 perces lelkigyakorlatos elmélkedést dr. Papp Tamás máriaremetei plébános vezeti, az ezekhez kapcsolódő beszélgetésekben a társa én leszek. Kétszer 10 perces szentségimádás is tagolja a lelkigyakorlatot.
1. Az Iroda a héten hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. A misék végén Balázs-áldás lesz. 3.A Nagyböjt e hónap 17-én, Hamvazószerdával kezdődik 4. A bérmálkozók a sekrestyében átvehetik a keresztlevelüket. 5. Akik tartanak a fertőzéstól, jöhetnek hétköznap is misére, amikor lényegesen kevesebb résztvevő van. A személyes részvétel és a szentáldozás lehetősége többlet az on-line miséhez képest.
1. Az Iroda hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2.A héten, 17-én, szerdán elkezdődik az idei év Nagyböjti időszaka. A reggel 8 órai szentmisén hamvazás lesz, és 20-21-én, szombat-vasárnap a misék végén is. A hamvazás a fejre szórt kismennyiségű hamuval történik.Szerda szigorú böjt: a 18-60 év között korosztályhoz tartozók ezen a napon háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól. A böjti előírás nem az önsanyargatásról szól, hanem az Úr Jézus megváltói szeretet-áldozata iránti hálánk és örömünk kifejezésének egyik módja. Nagyböjt péntekjein a saját asztalánál étkező 18-60 év között korosztály tagjai tartózkodnak a húsevéstől. 3. Idén a járványra tekintettel kivételesen nem tartunk közös-nyilvános keresztutat a templomban, de mindenki otthon hétről-hétre átelmélkedheti - saját választott imaszövege alapján - Urunk keresztútját. 4.A bérmálási emléklapokat a jövő héten, 20-21-én, szombat-vasárnap, a misék után a sekrestyében át lehet venni.
1.A héten az Iroda hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. Február 2-án, kedden, Gyertyaszentelő Boldogasszony Ünnepe lesz. A Karácsony tágabb értelemben is véget ér. 3. Február 3-án, szerdán, kivételesen nem lesz szentmise / egy temetésre kell időben odaérkeznünk /. Azonban reggel 3/4 8-kor tartok egy on-line szentbeszédet az aktuális napi evangéliumról. 4. Február 6-án, szombaton, és 7-én vasárnap, a misék után Balázs-áldás lesz, de a járvány miatt kollektíve / nem egyesével /, mert a hívek tömörülése kockázatos lenne. 5. A bármálási emléklapokat és a keresztleveleket hamarosan visszaadjuk. 6. A Nagyböjt idén február 17-én kezdődik.