1. A jövő héten az Iroda hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. Szombaton, 20-án, a kertben 11-12 óra között gyónási lehetőség van. 3. Vasárnap, 21-én, negyed kilenc és fél kilenc között áldozási lehetőság van, a temlpom bejáratánál. 4. A Nagyheti szertartás hogyanjáról és rendjéről a bíboros úr még nem rendelkezett. 5. A perselyadományokat átutalással is lehet továbbítani / számlaszám a honlapunk nyitó oldalán olvasható /. Vagy a templomi bejáratnál levő két perselybe helyezhető. Minden adományt hálásan köszönünk!
Sajnálattal közlöm, hogy a március 20-ra meghirdetett online lelkigyakorlatunk elmarad, mert a felkért lelkigyakorlatos atya visszalépett.
A bíboros főpásztor március 8 / hétfőtől / hatályba lépő rendelkezése szerint a szentmisék és a szentségkiszolgáltatások a rendelet visszavonásáig szünetelnek. A temetések megtarthatók. Kérjük, hogy a Napi Prédikáció facebook oldalunkon kövesétek majd a szentmiséket, melyeket zárt ajtók mögött, tehát a nép részvétele nélkül is megtartunk. A templom nem lesz bezárva. Kérjük, hogy az adományokat a perselybe dobjátok be, illetve átutalással továbbítsátok. Az OTP bankszámla neve: Jézus Szíve Plébánia . Bankszámlaszám: 11703006-20042206 Imádkozzunk egymásért, s vigyázzunk egymásra az állami járványügyi intézkedések betartásával, kéri bíboros főpásztorunk.
1.A misékbe mindenki bekapcsolódhat a Napi Prédikáció facebook oldalon keresztül. 2. Így a napi hittan tanulás lehetősége is megvan. 3. Gyónási lehetőség szombatonként lesz, 11 és 12 óra között, a kertben / a cserkészháznál levő kapun lehet bejönni /. 4. Áldozási lehetőség vasárnaponként lesz, a templom bejáratánál, negyed kilenc és fél kilenc között. 5. Az adományokat be lehet dobni a térdeplőnél levő két perselybe.
1. A héten az Iroda hétfőn, kedden és csütörtökön tart nyitva, a szokott időben. 2. Március 20-án, szombaton fél 10 és 12 óra között a Napi Prédikáció facebook oldalunkon online lelkigyakorlatot tartunk dr. Papp Tamás remetekertvárosi plébános atya vezetésével. 3. Még vannak el nem vitt bérmálási emléklapok, melyket a misék után a tulajdonosuk a sekrestyében átvehet. 4. A Covid-járvány miatt péntekenként idén nincs keresztút. 5. Mindenkit buzdítok, hogy a nagyböjti szentgyónást ne hagyja az utolsó pillanatra.