Prédikációk

Mk 7.1-8a , 14-15 , 21-23

MTörv 4.1-2 , 6-8

Keresztelő szent János vértanúsága

Szent Ágoston püspök-egyháztanító

Szent Mónika