Prédikációk

Mk 1.14-20

Urunk Megkeresztelkedése ApCsel 10.34-38

Urunk Megkeresztelkedése

Mk 1.7-11

Lk 4.14-22a