Prédikációk

Mk 2.18-22

Jn 1.35-42

1Sám 3.3b-10 , 19

1Kor 6.13c-15a , 17-20

Szent Antal apát