Prédikációk

ApCsel 9.26-31

1Jn 3.18-24

Szent Atanáz püspök

Jn 14.1-6

Jn 13.16-20