Prédikációk

Szűz Mária szeplőtelen szíve

Jézus Szíve főünnepe

Szent Barnabás apostol

Mt 5.17-19

Mt 5.13-16