Prédikációk

Jn 3.1-8

Jn 20.19-31

ApCsel 4.32-35

1Jn 5.1-6

Mk 16.9-15