Prédikációk

Jn 21.1-14

Lk 24.35-48

Lk 24.13-35

Jn 20.11-18

ApCsel 2.14 , 22-33