Prédikációk

Mt 21.28-32

Mt 21.23-27

1Tessz 5.16-24

Jn 1.6-8 , 19-28

Iz 61.1-2a , 10-11