Prédikációk

Mt 25.31-46

Ter 9.8-15

1Pét 3.18-22

Mk 1.12-15

Lk 5.27-32