Prédikációk

Mk 6.1-6

Mk 5.21-43

Urunk bemutatása a templomban

Mk 1.21-28

Mtörv 18.15-20