Prédikációk

Mk 2.13-17

Árpádházi szent Margit

Szent Antal apát

Mk 1.29-39

Mk 1.21-28