Imaszándék rovat, imádkozzunk együtt egymásért és a világért

Imaszándékokat ezen az űrlapon keresztül lehet kérni. A beküldött imaszándékok heti összesítésben, szombatonként kerülnek ki a weblodalunk Imaszándékok rovatába, hogy az egész egyházközségben együtt imádkozhassunk azokért. A vasárnapi miseszándék is kiegészül ezekkel.

Hálát adunk Istennek mindnyájatokért mindenkor, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban / 1Tessz 2 /
Mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért / Fil 1.4 /
Nem szűnök meg hálát adni értetek, megemlékezve rólatok imádságaimban / Ef 1.16 /.

- Elhunyt szerzetesnőért
- György lelki üdvösségéért / Ildikó /
- Hálából Covid-ból való gyógyulásért
- Hogy Isten kegyelméből és erősödő akaraterőmből fegyelmezett legyek az étkezésben
- Szentatyánk és Péter főpásztorunk szándékára / Péter atya /
- Egy érettségi előtt álló hívő lányért
- Imát szeretnék kérni fiam családjáért. Nagyon beteg édesanyáért Vivienért, kislányáért Adélért és Dávid édesapáért. Azért, hogy mielőbb meggyógyuljon, és élő igaz hitért a családban. Legyen meg mindenben az Úr akarata / Marika mama /
- Félelemben élő családért
- Hálából, hogy a csillaghegyi hívők sokféleképpen támogatnak / Péter atya /
- Idős édesanyját gondozó hívőért
- Hálából sikeres középiskolai felvételiért
Az egyedül imádkozó is közösségben végzi azt, mert A Szentlélek már eleve összekapcsol minden hívőt. A közös imádság nem elkülönült egyéni imák összegeként létezik, mert az egyházban Krisztus Atyát dicsőítő hálaadása valósul-folytatódik most és mindörökké. Az egyéni ima is azt jelenti tehát, hogy közösen mentjük meg egymást, a Szentlélek vezetésével / Josef Sudbrack /.
- Hálából, örökségért
- Hálából betegség enyhüléséért
- Hálából jól sikerült családi összejövetelért
- György lelki, testi gyógyulásáért, aki az intenzív osztályon, lélegeztetőgépen van, állapota romlik, az őt kezelő orvosokért, nővérekért
- 15 éves fiú lelki és testi gyógyulásáért, aki kényszerbeteg, és a depresszió is megjelent nála, az őt kezelő szakemberek ért, a megfelelő gyógyszereléséért
- Ildikó munkahelyváltásáért, hogy azon áldás legyen, azzal Istent és embertársait szolgálni tudja
- Névnapját ünneplő emberségesen gyógyító, hívő orvosért
A Szentlélek élteti az egyház imaéletét, mert kezdettől, az első Pünkösdtől fogva emberi közösséget hozott létre az Atya és a Fiú életadó léte alapján. Ezért minden egyes keresztény imája az egész egyházat élteti, s fordítva, az egész egyház imája támogat minden egyes hívőt / Heinrich Ochsner /.
- Hálából, hogy hamarosan ismét lehetnek nyilvános szentmisék
- Mindazokért, akik az itt megadott szándékokra imádkoznak / Péter atya /
- Kegyelemért-vigaszért, hogy egy lány feldolgozza szerelmi bánatát
- Egy nehéz munkahelyi konfliktus megoldódásáért
- Hogy minél több családban tudatos hittel gyakorolják a sérelmeken való felülemelkedés, a megbocsátás erényét / Péter atya /
- Hálából egészségért
- Mindazokért, akik szegénységebn élnek, hogy támogatókra leljenek
- Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérek imaszándékot férjemért Sándorért, hogy meggyógyuljon az alkoholizmusból, és megkapja a katolikus hit kegyelmét, gyerekemért Kingáért jó egészségéért, testvéremért Béláért, egészségéért. Köszönöm!