Elpocsékolt idő az imára fordított idő?

Az Úr Jézus gyakran húzódott félre, hogy az Atyával beszélgessen, pedig sokan sürgették: mindenki téged keres. Az Úr Jézus az ilyetén imájával is tanít, méghozzá arra, hogy ne tekintsük haszontalannak az imádságra fordított időt. Sőt, ő maga az imádságot tekintette elsődlegesnek: például, Lázár feltámasztása ELŐTT is imádkozott. Az ima megszenteli minden cselekvésünket! / Josef Sudbrack SJ /.